Sanktuarium Maryjne na Pólku pod Bralinem

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Bralinie

22.07.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca
   
     

Duszpasterstwo

Odpowiedzialnym za wszelkie inicjatywy duszpasterskie w parafii i sanktuarium jest ks. proboszcz oraz jego współpracownicy, którym pierwszy jest wikariusz parafialny. Szczególną rolę w pracy duszpasterskiej stanowi parafialna rada duszpasterska, która współpracuje ściśle z duszpasterzami przede wszystkim przygotowując różne akcje duszpasterskie oraz angażując się aktywnie we wszelkie inicjatywy w parafii i w sanktuarium. Działalność tejże rady określa Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej 2007-2009, statuty numer 132-138. Oprócz tego gremium, w parafii została powołana i zatwierdzona przez kurię diecezjalną parafialna rada ekonomiczna, której zadania ściśle określa ten sam dokument synodalny czyli prawo diecezjalne, statuty numer 116-131.

W odpowiedzi na pismo Księdza Prałata z dnia 5 listopada 2012 roku, L. dz. 92/2012 zatwierdzamy na kolejne 5 lat powołanie Rad: Duszpasterskiej i Ekonomicznej w parafii pod wezwaniem św. Anny w Bralinie, w skład których wchodzą następujące osoby:

Rada Duszpasterska:

 1. Anna Krawczyk – przewodnicząca
 2. Władysław Blabuś
 3. Arkadiusz Puchała
 4. Leszek Głąb
 5. Maria Bajer
 6. Teresa Kowalek - Górecka
 7. Dominika Drapiewska
 8. Krzysztof Antczak
 9. Wojciech Szubert - wiceprzewodniczący
 10. Elżbieta Slipiko
 11. Mariola Dziedziczak

Rada Ekonomiczna:

 1. Elżbieta Obczasiak - przewodnicząca
 2. Henryk Zimoch
 3. Tadeusz Kafanka
 4. Rafał Dirbach - wiceprzewodniczący
 5. Tadeusz Puchała
 6. Antoni Michalski
 7. Mariola Chrapek

W parafii i w sanktuarium działa Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, którego prezesem jest Maria Rabiega. Członkowie apostolatu świeckich w Kościele prowadzą działalność określoną ściśle w przepisach synodu diecezjalnego zawartych w statuach numer 139-143. Do szczególnych zadań Akcji Katolickiej należy organizowanie festynów, pomocy rodzinom biednym i wielodzietnym z racji świąt, prowadzenie apeli maryjnych czy drogi krzyżowej, czuwania modlitewnego Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej w Sanktuarium oraz podejmowanie innych inicjatyw.

Znaczącą grupą duszpasterską są ministranci i lektorzy, których liczba wynosi 52 chłopców w różnym wieku. Wraz z opiekunem, wikariuszem parafialnym, odbywają oni formację liturgiczną aby jak najowocniej uczestniczyć w służbie Bożej. Cykliczne spotkania formacyjne mają charakter nie tylko liturgiczny ale są również czasem wzajemnego ubogacania się chłopców oraz nauką właściwego wykorzystania czasu we wspólnocie ludzi wierzących. Ministranci od kilku lat uczestniczą we wspólnych wakacjach.

Oprócz ww. grup duszpasterskich działają w parafii róże różańcowe rodziców, róże różańcowe, grupa modlitewna św. Ojca Pio, grupa czcicieli Miłosierdzia Bożego.

Młodzież i dzieci korzystają z różnych okolicznościowych zaproszeń do udziału w nabożeństwach okresowych a także spotkań w Oratorium im. Jana Pawła II. Duszpasterzy w ich pracy duszpasterskiej z dziećmi i młodzieżą wspomagają dwie katechetki. Każdego roku organizowane są rekolekcje szkolne dla dzieci i młodzieży.

Formacją młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania obejmuje zasadniczo uczniów klas III gimnazjum. Przygotowanie kandydatów obejmuje zarówno znajomość doktryny katolickiej, jak również ich formację sakramentalną i eklezjalną (cykl spotkań katechizmowych, świadome życie sakramentalne, uczestnictwo w życiu wspólnoty parafialnej poprzez udział w nabożeństwach, procesjach, drodze krzyżowej, zaangażowanie na rzecz misji, ludzi ubogich, pomocy w parafii, w organizowaniu zbiórek itp.). Młodzież odbywa 3 skrutinia z duszpasterzami.

Dzieci przygotowujące się do przyjęcia pierwszej Komunii św. uczestniczą wraz ze swoim rodzicami w niedzielnej Eucharystii. Podczas całego roku liturgicznego są oni przygotowywani i wtajemniczani w życie religijne poprzez udział w nabożeństwach. Rodzice dzieci są zaproszeni do domu parafialnego (każda rodzina osobno) na rozmowę z duszpasterzami dotyczącą ich życia religijnego i rodzinnego a przede wszystkim owocnego przygotowania dziecka do przyjęcia i przeżycia uroczystości pierwszej Komunii św.

Rodzicie kandydatów do sakramentu bierzmowania oraz dzieci komunijnych są objęci katechezą w wymiarze 5 spotkań w trwającym roku przygotowania, a także są oni zapraszani na wspólną modlitwę w intencji dzieci i młodzieży.

Katechezą sakramentalną są objęci zarówno kandydaci do sakramentu małżeństwa jak również rodzice dzieci przyjmujących chrzest oraz rodzice chrzestni.

W parafii działa również poradnictwo życia rodzinnego, które prowadzi doradczyni życia małżeńskiego i rodzinnego.

Posługę duszpasterską wobec chorych i starszych parafian spełniają kapłani w pierwszą sobotę miesiąca a także w czasie rekolekcji i misji parafialnych.

Szczególną formą ćwiczeń duchowych są rekolekcje parafialne w okresie wielkiego postu, którymi objęta jest również młodzież szkół średnich i pracująca.

Niewątpliwym polem oddziaływania duszpasterskiego jest kancelaria parafialna, którą prowadzą kapłani. Ich posługa polega nie tylko na wypełnianiu zadań ściśle kancelaryjnych jak wydawanie odpisów z ksiąg parafialnych czy też dokonywanie stosownych adnotacji w księgach metrykalnych, ale na szczerych rozmowach duszpasterskich z parafianami.

W parafii i w sanktuarium posługę duszpasterską kapłanów wspierają również panowie organiści, kościelni oraz inne osoby zaangażowane w wystrój kościoła czy też okolicznościowe dekoracje.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK