Sanktuarium Maryjne na Pólku pod Bralinem

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Bralinie

13.12.2017, imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
   
     

Wymienianki czyli modlitwa za zmarłych

Zwyczajem starodawnym pątnicy przybywający do Sanktuarium na Pólko na doroczne odpusty ku czci Matki Bożej z Góry Karmel oraz Narodzenia NMP przynosili kartki z imionami i nazwiskami swoich krewnych. Praktyka ta jest do dzisiaj bardzo żywa wśród pielgrzymów, którzy zapisują w tzw. wymieniankach swoich drogich zmarłych aby wspierać ich drogę do nieba swoją modlitwą za zbawienie ich dusz. Młodzież w przystani pielgrzyma przyjmuje intencje modlitewne za zmarłych polecanych przez parafian i pielgrzymów.

Wymienianki pólkowskie są włączone w modlitwę różańcową, odmawianą w Sanktuarium w kolejne niedziele po uroczystościach odpustowych. Każda tajemnica różańca świętego jest poprzedzona czytaniem imion i nazwisk zmarłych.

Podczas pólkowskiej drogi krzyżowej, przy poszczególnych stacjach, wyprasza się odpusty ofiarując je za swoich zmarłych. Prowadzący drogę krzyżową zbiera kartki ze wykazami zmarłych, które następnie przyporządkowuje do poszczególnych stacji.

W kościele parafialnym pw. św. Anny w Bralinie, przez cały rok liturgiczny, w niedzielę przed mszą św. o godz. 11.00 kapłan odczytuje wymienianki prosząc w modlitwie wspólnotowej o łaskę życia wiecznego dla tych zmarłych.

 

WYMIENIANKI  ROCZNE  2017

MODLIMY SIĘ ZA NASZYCH DROGICH ZMARŁYCH

W NIEDZIELĘ O GODZ. 11.00

 

 

W modlitwie wspólnotowej polecamy Miłosierdziu Bożemu drogich nam zmarłych: fundatorów i dobrodziejów naszych kościołów i kaplic, a szczególnie naszej świątyni parafialnej

 

Księży, którzy pracowali w naszej parafii :

+ ks. Tomasza GABRIELA

+ ks. Stefana WOJCIECHOWSKIEGO

+ ks. Maksymiliana DŁUŻEWSKIEGO

+ ks. Antoniego MENCLA

+ ks. Prałata Jana ĆWIEJKOWSKIEGO

+ ks. Jerzego ŻURAWSKIEGO

+ ks. wikariusza Romana SROCZYŃSKIEGO

 

Księży, którzy pochodzili z naszej parafii :

+ ks. Biskupa Daniela LATUSKA

+ ks. Melchiora GROSSKA

+ o. Bernarda MACIEJEWSKIEGO OFM

+ o. Józefa PUCHAŁĘ

+ ks. Michała LEWKA

+ ks. Roberta JOSIŃSKIEGO

+ ks. Ryszarda ROSSĘ

+ ks. Józefa JAŃCA

+ ks. Stefana SZUDY

+ ks. Daniela STASCHA

+ ks. komisarza Aleksandra ZAJADACZA

 

Drogich nam zmarłych z naszych Rodzin, spoczywających na naszych cmentarzach parafialnych, a szczególnie za śp.

 

1. + Leokadię, Walentego BRĄŚ, zm. z rodz.: MIESZAŁÓW I BRĄSIÓW.

2. + Stanisława, Bolesława JĘDRYSIAK; Gizelę, Józefa KROWICKICH, rodziców z obu stron

3.+ Kazimierę BODYLSKĄ i zm. z rodz.

4. + Monikę, Maksymiliana WOLKO, Jana, Janinę JANIKOWSKICH, zm. krewnych, Marię i Paulinę TROSKA

5.+ Jana, Helenę DIRBACH, Zofię, Szczepana, Czesława ZIMNYCH, Genowefę i Józefa CHWOŁKA, Stanisława i Felicję TRAWIŃSKICH

6. Stefanię, Bernarda, Jerzego HANISZ; Gertrudę, Pawła KOZICA i zm. z tych rodzin

7. + Władysławę PACHOLSKĄ i zm.  z rodz.

8. + Zbigniewa BRZEZIŃSKIEGO, jego rodziców, Franciszka, Zofię, Barbarę KOCIOŁKÓW i zm. krewnych

9. + Katarzynę, Zofię, Ludwika JUSZCZAKÓW; Genowefę, Jana LUŹNIAKÓW

10.  + Bronisławę, Józefa KAFANKÓW; Ks. Ryszarda ROSSĘ; rodziców: Emilię i Ryszarda; Andrzeja WITAKA; Janinę ŁATKA; zm. z rodz: JOSIŃSKICH, ROSSÓW, KAFANKÓW 11. + Jana i Marię BAJER, syna Jana, Franciszka Zofię FRAS, Rafała i Janinę SABAT i Emilię ŁEBSKĄ, Czesława MUSIELAKA

12. + Eugeniusza GOŁĄBEK, zm. z rodz. GOŁĄBKÓW

 

13 + Andrzeja, Stanisławę, Dominika GNITECKICH, Annę, Franciszka WISZCZAK oraz zm. z tych rodzin

14. Salomeę, Jana KOZIOŁ, Jana KOSAKIEWICZA, EUGENIUSZA  LEMANIK izm. Z tych rodzin

15. + Małgorzatę DROSZCZ i rodziców z obu stron

16. + Marię, Mieczysława, Franciszkę, Franciszka PANEK, zm. z rodz. PANEK i SCHUBERT, za zm. Helenę, Juliusza, Edmunda LEMANIK, Martę BIEDA i zm. z rodz.

17. + Agnieszkę Edwarda, Władysława CEGIELSKICH, Ferdynendę, Henryka KULA

18. + Józefa, Cecylię, syna Piotra LISOWSKICH, Henryka WOŹNIAKA, Wacława, Stanisławę TRAWIŃSKICH, Piotra, Zofię LISOWSKICH 

19. + Helenę, Jana, Szczepana, Henryka RACZYŃSKICH, Wojciecha, Kazimierza LEPKĘ

20.+ Józefa SROKĘ, Stanisławę, Marię, Stanisława, Zygmunta, Łucję, LARYŚ

21. + Gertrudę, Józefa STALOCH i córkę Marię

22. + Krzysztofa, Stefanię, Antoniego FIOŁKA, Helenę, Stanisława CIELIŃSKICH ich dzieci, Walerię, Walentego RABENDA i zm. z tych rodzin

23.  +Klemensa i Franciszkę  SZUBIŃSKICH, Piotra, Leona KAROLKÓW, Krzysztofa TRZECIAKA, Władysława, Krystynę, Zdzisława i Janusza RYCZKOWSKICH, zm. z rodziny

24. +Piotra MISIEK i zm. z rodzin WIERDAKÓW

25. + Mariusza KUBOT i za zm. z rodz. KUBOT i DĄBROWSKICH

26. + Rozalię, Tomasza, Elżbietę, Józefa LISOWSKICH, Ludwika, Annę SZKUTNIK oraz zm. z ich rodzin

27. + Anastazja i Jana DŁUGOWSKICH i Magdalenę i Wilhelma BIZIAK

28. + Janusza BORYCZKĘ jego rodziców, Irenę i Józefa, brat Aleksandra, teścian Romana LEBEK, Jolantę GAJEWSKĄ, zm. z rodzin: BORYCZKA, LEBEK, JANICKICH i LISIECKICH.

29. + Józefa TRAWIŃSKIEGO, Marię, Feliksa JĘDRYSIAK, Cecylię LATUSEK, Łucję i Feliksa MAKOŚ

30. + Helenę, Wincentego, Franciszka PERNIOKÓW, Marię WOJTYSIAK, Józefa KASPRZAKA, zm. z rodz. SIKORÓW i NOWICKICH

31. + Stanisława BIENIASA, Zygmunta WOLNEGO, Stanisława, Lucjana, Juliannę WOLNYCH

32. + Zmarłych rodziców: Wiktorię, Józefa BLABUŚ, oraz zm. z rodzin: NOCONIÓW, BLABUSIÓW i BALKÓW

33. + Zmarłego ojca Antoniego STACHURĘ oraz zm. z rodzin: WARDĘGÓW, BRYLAKÓW i STACHURÓW

34. + Marię i Romana SCHUDY i syna Wiesława, Magdalenę, Wilhelma BIZIAK, Katarzynę, Michała WACHECKICH, Annę, Edwarda ANDRYSZEWSKICH, wszystkich zmarłych z rodziny SCHUDY

35. + Agnieszkę i Antoniego SIEMAŃSKICH, Henryka, Stanisława, Czesława KOZIEŁ, Stanisława, Weronikę, Adama, Rozalię, Karolinę SANIK, Halinę DURYŃ, zm. z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące

36. + Eugeniusz, Zofię, Jana LEMANIK

37. + Franciszkę, Józefa BUNK, Gertrudę i Alfreda WANZEK, Juliusza KALETĘ,  Jadwigę STAROŚCIK, Katarzynę LONDA i zm. dziadków

38. + Konrada, Helenę, Stanisława, Zdzisławę JAŃSKICH, Henryka BORKOWSKIEGO, Jana ŚPIGIEL, ich rodziców, rodzeństwo i wszystkich krewnych

39. + Gertrudę MARTĘ, Józefa ROSSA, Marię, Marię i Józefa BIEDA, Władysławę, Alfonsa i Jerzego GÓRECKICH i za zm. całe pokrewieństwo, Janinę i Czesława OGONOWSKICH, Wacława i Juliannę, Krzysztofa ŁUCZAK

40. + Leonarda, Janusza, Władysława FĄKA, Leokadię, Marię i Michała DZIEDZICZAK, Anetę i Ryszarda KOŁODZIEJ, Ryszarda WEGER i jego rodziców, Tomasza WARZECHĘ

41. + Szczepana i Kazimierza DŁUGOWSKICH, Jana, Stanisławę, Kazimierza JERZYKÓW i zm. z obu stron

42. + Józefa ILSKIEGO, synów Grzegorza i Jacka ILSKICH, Jadwigę i Marię KAMIŃSKĄ

43. + Edwarda ŚWIĘS

44. + Zofię ZIELIŃSKĄ, Paulinę, Ludwika MISIEK, Jacka PIETRZAKA

45. +  Ryszarda, Franciszkę, Franciszka NOWICKICH

46. + Barbarę MACIEJ, Adama KOKOTT, Dorotę i Maksymiliana KOKOTT, Marię i Leonarda MACIEJ

47. + Jana i Reginę MŁOT, Eugeniusza, Marię i Zbigniewa SIKORÓW

48.+ Teresę, Franciszka DROSZCZ, Martę Pawła DROSZCZ

49. + Cecylię, Stanisława, Józefa, Edwarda SOBCZAK, Irenę, Antoniego, Cecylię, Stefana, Gabrielę KAWULÓW, zm. z rodz. SZKUDLARKÓW i STANIÓW

50. + Eugenię i Franciszka KOWALCZYKÓW, zm. z rodziny , Krystynę NASIADEK, Joachima MATSCHAY i zm. z rodz

51. + Wiesława SAKOWSKIEGO i Marię DEMBNĄ

52. + Kazimierę, Leona DROSZCZ

53. + Antoniego JAROSZA

54. + zm. z rodz.: MAZURKIEWICZÓW, IDŹCZAKÓW, GILEWICZÓW, CZEMPLIKÓW, MATYSIKÓW i OSTROGÓW dusze w czyśćcu cierpiące

55. + Maria i Władysław CIEŚLAK, Gertruda, Franciszek, Józef i Franciszek Sobczak i zm. z rodz.

56.+ Leokadię, Jana, Mariannę KUJAWÓW  

57.+ Weronikę, Władysława STEGMAN, Klarę, Stanisława CICHOREK, Zofię, Wojciecha , Michała ZMYŚLONYCH

58.+ Matyldę, Leona, Józefa, Alfonsa, Halinę z rodz. SZKUDLARKÓW; Klarę CAJSBERG; Hyldę DRUŻDŻ; Antoniego, Kazimierza, Czesławę, Waleriana, Józefa, Rozalię, Antoniego, Władysławę z rodz. KRAWCZYKÓW

59.+ Gertrudę, Alfreda SKIBA; Wacława, Helenę JARCZEWSKICH i zm. z rodziny

60. + Antoniego, Cecylię SKIBA; Anielę GŁÓWKA; Urszulę MAŁOLEPSZĄ

61. + Zm. z rodz. BARCZOKÓW, GROSSKÓW, PIEPRZÓW, KOZICÓW, CEGIELSKICH, CZAPROWSKICH

62. + Genowefę, Józefa CHWOŁKÓW; Zenona SOŁOPA

63. + Pelagię, Teodora WALASZYŃSKICH; Filipa, Marię, Bogdana KUKOTKO; Jana, Franciszka, Martę, Józefa, Ludwika, Annę ŻYMEŁKÓW

64. + Anetę, Marię, Józefa BARTNICKICH, zm. z rodz. URBANEK, Hildę, Bolesława MAGAJ, zm. z rodz. BRIKS

65. + Józefa BIELSKIEGO, rodziców Stanisławę i Stanisława, brata Tadeusza, Apolonię i Feliksa TROSKÓW, synów Jana, Józefa i Jerzego, Mirosława Rakowieckiego

66. + Marię, Mikołaja, Zofię, Andrzeja, Marię, Teodora KORCZYŃSKICH, Zofię, Władysławę BORUSIEWICZ, oraz sąsiadów

67.+ Wacława KUPCZYKA

68. + Jana, Stefanię ROGALEWSKICH

69. + Kazimierza JERZYKA

70. + + Cecylię, Ludwika GUMNYCH, Urszulę i Józefa WINIECKICH, Walentynę i Józefa TRAWIŃSKICH i ich wnuków Katarzynę i Marcina

71.+ Stanisława MRÓZ, Jana, Mariannę MRÓZ, Stanisław, Władysławę MAŁECKICH, Bożenę PATYK, Zofię CYWIŃSKĄ, zm. dziadków, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu

72. + Marię, Józefa, Franciszka, Marię, Franciszka Jańskich; Władysława Wencel; Wiktora Oziembłowskiego; Zenona Mikołajczyk

73. + Kazimierza NOCULAKA i zm. z rodz.

74. + Mariannę i Teofila LAR i zm. z rodz. KARSZNIÓW i LARÓW

75. + Józefa, Paulinę i Wiktora KRZAK i zm. z rodz. KRZAKÓW i GABRIELÓW

76. + Regina, Jolanta i Edwarda ROŻEK

77. + Władysława CHRAPEK i zm. z rodz. CHRAPEK i KARPOWICZ, Wandę i Czesława KRUPIŃSKICH i zm. z rodz. KRUPIŃSKICH i MIELCARKÓW

78. + Stanisława, Weronikę GÓRECKICH, Józefa i Helenę GUDRA, Martę LATUSEK

79. + Jana, Gertrudę KAŁKA, Rozalię, Władysława KUBASIK

80.+ Eugeniusza GRETZA i zm. rodziców z obydwu stron

81. + Ignacy i Cecylia WIOREK

82. + Franciszka KOŚCIELNEGO zm. rodziców i teściów

83. + Marię, Wincentego GUDRA; Pawła, Anielę, Anielę GUDRA; Józefa, Bogdana, Franciszka, Jana, Henryka GUDRA; Marię, Władysława KOSAKIEWICZ; Leszka GURDAKA; Andrzeja OLSZEWSKIEGO; Helenę, Annę, Michała, Stanisława MORTA; Krystynę KRAWCZYK

84. + Adama STANDZIAKA, zm. rodziców z obu stron

85.+Janinę, Mariannę, Stanisława, Józefa , Jana LISOWSKICH; Andrzeja LUBOJAŃSKIGO

86. + Mariana, Zofię SADOWSKICH, zm. z rodz.: MIESZAŁA i SADOWSKICH

87. + Teresę, Stefana MOŚ

88. + Annę i Wiktoria IWAN, Agnieszkę i Mariana GIERASIMOWICZ, Helenę i Józefę WRÓBEL

89. + Mariannę i Józefa DEMBNYCH, Aleksandra BORYCZKA i jego rodziców, i zm. z rodz.  OLEJNICZAK

90. + Stanisławę i Mariana PIOTROWIAK, Helenę i Józefa NICKE

91. + Michała, Czesława, Antoniego, Karolinę DWERNICKICH; Marię , Ignacego URUSKICH ; Edwarda KOLEBACZA

92. + Jacka LENORTA, zm. z rodz. LENORT, Władysława SKĄPSKIEGO, Ks. Prałata Antoniego HEŁKĘ, zm.  z rodz. HEŁKÓW

93. +Marię, Franciszka MICHALCZUK, zm. z rodzin i pokrewieństwo

94. + Alicję KASPERCZAK; Annę i Konrada CIEPILIK; Jadwigę, Henryka CIEPLIK; córkę Annę; Agnieszkę i Jana RAMUS; Józefę i Jana OGÓREK; syna Edwarda; Mieczysława KASPERCZAKA; zm. z rodz. : RAMUSÓW, KOBYRÓW, OGÓRKÓW, KASPERCZAKÓW, CIEPLIKÓW, ŻŁOBIŃSKICH

95. + Zm. z rodz.: KOLCZYŃSKICH, KRZYŻANIAKÓW, BRYCÓW, STOIŃSKICH, KOŁACKICH, JANKE, zm. Księży: Bpa Romana ANDRZEJEWSKIEGO, ks. Ireneusza PAWLAKA, Kazimierza CIESIELSKIEGO, Jana WIATRA, Wojciecha JASNOWSKIEGO, Mariusza NOWACZYKA  

96. + Zm. z rodz. KAPAŁÓW, ZARADNIAKÓW, MAZURÓW, NOWAKOWSKICH, BIELARZÓW, Ks. Czesława ZARADNIAKA, Urszulę i Sylwestra ZARADNIAK, Antoniego i Stanisławę KAPAŁA

 

MNICHOWICE 

            WYMIENIANKI ROCZNE  2017

W modlitwie wspólnotowej Kościoła polecamy Miłosierdziu Bożemu drogich nam zmarłych: fundatorów i dobrodziejów naszych kościołów i kaplic, a szczególnie naszej świątyni filialnej

1. + Jana i Helenę GOGOL, Józefa FRANKOWSKIEGO i Janinę KASPRZAK

2. + Wincentego, Wiktorię MOSZ, Jana BAJER, Teresę GABRIEL, Andrzeja IDZIOK, Ojca Benona Hojeńskiego  i zm. z rodz. MOSZ

3. + Seweryna, Mariannę, Edwarda KUBICÓW, Wiktorię, Wojciecha MAZURÓW

4. + Stanisławę i Kazimierza KOSAKIEWICZ i zm. rodziców z obu stron i Bronisława KOSAKIEWICZ

5. + Melanię i Juliana PUCHAŁA, Wiktorię i Zygmunta KOPIJ, Marię, Wacława i Tadeusza FABROWSKICH

6. + Apolonię i Konrada KALIS i zm. z rodz.

7. + Jana i Stanisławę, Franciszka i Mariannę URBAŃSKICH, Mariannę, Wiktora, Gabrielę, Marię i Stanisława POPRAWÓW, Józefa, Franciszkę i Annę BICZYSKO, Petronelę i Antoniego BIEDÓW, zm. z rodz., Teresę BANAŚ i dusze w czyśćcu cierpiące

8.    + Józefa, Leopolda, Franciszka i Kamilę GUGAŁA, Wiktorię, Antoniego, Halinę, Ludwika, Franciszka i Wiktorię KOBIAŁKA, Jana, Grzegorza i Katarzynę BORYS

9. + Szczepana, JANUSZA, Annę, Anielę, Michała MARCINKÓW; Józefa, Andrzeja, Bolesława WOŹNIAKÓW, dusze w czyśćcu cierpiące

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK