Sanktuarium Maryjne na Pólku pod Bralinem

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Bralinie

22.07.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca
   
     

 

Wymienianki czyli modlitwa za zmarłych

Zwyczajem starodawnym pątnicy przybywający do Sanktuarium na Pólko na doroczne odpusty ku czci Matki Bożej z Góry Karmel oraz Narodzenia NMP przynosili kartki z imionami i nazwiskami swoich krewnych. Praktyka ta jest do dzisiaj bardzo żywa wśród pielgrzymów, którzy zapisują w tzw. wymieniankach swoich drogich zmarłych aby wspierać ich drogę do nieba swoją modlitwą za zbawienie ich dusz. Młodzież w przystani pielgrzyma przyjmuje intencje modlitewne za zmarłych polecanych przez parafian i pielgrzymów.

Wymienianki pólkowskie są włączone w modlitwę różańcową, odmawianą w Sanktuarium w kolejne niedziele po uroczystościach odpustowych. Każda tajemnica różańca świętego jest poprzedzona czytaniem imion i nazwisk zmarłych.

Podczas pólkowskiej drogi krzyżowej, przy poszczególnych stacjach, wyprasza się odpusty ofiarując je za swoich zmarłych. Prowadzący drogę krzyżową zbiera kartki ze wykazami zmarłych, które następnie przyporządkowuje do poszczególnych stacji.

W kościele parafialnym pw. św. Anny w Bralinie, przez cały rok liturgiczny, w niedzielę przed mszą św. o godz. 11.00 kapłan odczytuje wymienianki prosząc w modlitwie wspólnotowej o łaskę życia wiecznego dla tych zmarłych.

 

WYMIENIANKI ROCZNE 2021/2022
 
BRALIN
 
MODLIMY SIĘ ZA NASZYCH DROGICH ZMARŁYCH
W NIEDZIELĘ O GODZ. 11.00 
 
W modlitwie wspólnotowej Kościoła polecamy Miłosierdziu Bożemu drogich nam zmarłych: fundatorów i dobrodziejów naszych kościołów i kaplic, a szczególnie naszej świątyni parafialnej w Bralinie, a także drogich nam zmarłych:
 
Księży, którzy pracowali w naszej parafii :
 
+ ks. Tomasza GABRIELA
+ ks. Stefana WOJCIECHOWSKIEGO
+ ks. Maksymiliana DŁUŻEWSKIEGO
+ ks. Antoniego MENCLA
+ ks. Prałata Jana ĆWIEJKOWSKIEGO
+ ks. Jerzego ŻURAWSKIEGO
+ ks. wikariusza Romana SROCZYŃSKIEGO
+ ks. wikariusza Jana TECŁAWA
 
Księży, którzy pochodzili z naszej parafii :
+ ks. Biskupa Daniela LATUSKA
+ ks. Melchiora GROSSKA
+ ks. Michała LEWKA
+ ks. Roberta JOSIŃSKIEGO
+ ks. Ryszarda ROSSĘ
+ ks. Józefa JAŃCA
+ ks. Stefana SZUDY
+ ks. Daniela STASCHA
+ ks. Aleksandra ZAJADACZA
+ o. Bernarda MACIEJEWSKIEGO OFM
+ o. Józefa PUCHAŁĘ
 
1.+ Kazimierę BODYLSKĄ i zm. z rodz.
2. + Stanisława DORUCH, zm. z rodz.; Martę, Stanisława FOLARON i zm. z rodz.
3. +Eugeniusza GOŁĄBEK, zm. z rodz.
4. Pelagię, Mariana DOMAGAŁÓW, zm. rodziców, teściów i rodzeństwo
5. Andrzeja, Stanisława, Stanisławę, Dominika GNITECKICH; Annę, Franciszka WISZCZAK oraz zm. z tych rodzin; Roberta RABIEGĘ
6.+ Małgorzatę DROSZCZ i rodziców z obu stron

7. + Matyldę, Edmunda WILK; zmarłych z rodziny WILK, LEWEK, DROSZCZ i Matys

8. + Alicję KASPERCZAK; Annę i Konrada CIEPLIK; Jadwigę, Henryka CIEPLIK; córkę Annę; Agnieszkę i Jana RAMUS; Józefę i Jana OGÓREK; syna EdwardaMieczysława KASPERCZAKA; zm. z rodz. : RAMUSÓW, KOBYRÓW, OGÓRKÓW, KASPERCZAKÓW, CIEPLIKÓW, ŻŁOBIŃSKICH  

9.+ Helenę FROŃ jej rodziców, teściów, zmarłych z rodziny MAŁOLEPSZYCH, FROŃ I JEZIORNYCH

10.+ Monikę, Maksymiliana WOLKO; Jana, Janinę JANIKOWSKICH; Marię, Paulinę TROSKA i zm. z rodziny

11. + Stefanię, Bernarda, Jerzego HANISZ; Gertrudę, Pawła KOZICA; i zm. z tych rodz.  

12. + Stanisława, Bolesława JĘDRYSIAK, Janinę OPALKĘ, oraz ich rodziców. Gizelę i Józefa  KROWICKICH i rodziców z obu stron.

13. + Alfonsa, Wiktorię TROSKA, Agnieszkę, Józefa PENTOSIÓW.

14. + Agnieszkę, Antoniego SIEMAŃSKICH; Henryka, Stanisława, Marię, Czesława KOZIEŁ; Stanisława, Weronikę, Adama, Rozalię, Karolinę, Czesława SANIK; Halinę DURYŃ, zm. z rodz., dusze w czyśćcu cierpiące

15. + Stefana WITTKA, Marie i Jana MRÓZ

16. + Leokadię Szczepana DŁUGOWSKICH, SYNÓW: Kazimierza, Stefana , Tadeusza i zm.  z rodziny.

17. + Mariusz KUBOT, zm. z rodz. 

18. +Leokadię i Walentego BRĄŚ, zm. z rodz. BRĄSIÓW I MIESZAŁÓW

  19. + Leonarda, Janusza, Bronisława, Władysława FĄKA; Leokadię, Marię i Michała DZIEDZICZAK; Anetę i Ryszarda KOŁODZIEJ  Stanisława DOLATA;Ryszarda WEBER i jego rodziców; Franciszka WIECZORKA; Tomasza WARZECHĘ

20. + Jana, Mariannę, Stefana NOWAK; Feliksa, Marię, Monikę, Antoniego, Pawła TROSKA;  Ks. Wiktora KOKOT jego rodziców, zmarli z rodz. DOMBEK, Ks. Edwarda i Józefa WAWRZYNIAK, Zdzisławę, Romana, Jakuba i Elżbietę MĄKA; Bolesława GAŁĘ; Marię, Henryka MAKSIM

21. + Teresę, Franciszka DROSZCZ, Martę, Pawła DROSZCZ

22. + Władysława GÓRECKIEGO, jego rodziców; Józefa , Helenę GUDRA

23. + Rozalie, Tomasza LISOWSKICH; Annę, Ludwika SZKUTNIK; zm. z rodz.

24. + Mariana CIERPIKA, rodziców Irenę, Leona, brata Zbigniewa  

25. + Henryka BEŚKA, Mariannę, Tadeusza, Krzysztofa, Stanisława ŚWIATLAKÓW, ZM. Z RODZ.  

26. + Emilię, Ryszarda ROSSA; Ks. Ryszarda ROSSĘ; Urszulę, Henryka SCHUDY; Bronisławę, Józefa KAFANKA; Zbigniewa, Janinę ŁATKA; Andrzeja WITAKA;  Bolesława FOLARONA; zm. z rodz.: ROSSÓW, JOSIŃSKICH, KAFANKÓW

27. + Bolesława, Martę, Stanisława FOLARON

28. + Pelagię, Pawła DROZOL; Marka WINIARCZYKA

29. + Klemensa i Franciszkę  SZUBIŃSKICH, Piotra, Leona KAROLKÓW, Jana BEDNARĘ Krzysztofa TRZECIAKA, Władysława, Krystynę, Zdzisława i Janusza RYCZKOWSKICH,  Kazimierza PŁACHCIŃSKIEGO i zm. z rodziny

30. + Marię, Mieczysława ŚWIĄTEK

31. + Agnieszkę, Edwarda KWIATEK; Franciszka, ojca Tadeusza SŁOTWIŃSKICH; Mariannę PLEWA; Stanisławę, Józefa KOTLICKICH, Marka SOKOŁOWSKIEGO

32.+ Agnieszkę, Franciszka ROSSÓW; Mirosławę WALCZAK; Zenobie, Halinę Piotra  GRZESIAK; Danutę PINDRAL

33.+ Barbarę i Andrzeja MACIEJ; Dorotę, Maksymiliana KOKOTT; Adama KOKOTT; Marię, Leonarda MACIEJ.

34.+ Andrzeja WIELOCH, braci: Piotra i Romana oraz ojca Joachima  

35. + Antoniego JAROSZ; jego rodziców: Ignacego i Eleonorę i zm. z rodz.

36. + Helenę, Wacława, JARCZEWSKICH; Gertrudę, Alfreda SKIBA  i zm. z rodz.

37. +  Gertrudę Józefa STALOCH i córkę Marię

38.  + Jana SMÓLKE, Monikę GRAJCAR, Marię, Bolesława, Tadeusza KLUSZCZYŃSKICH.

39. + Cecylię, Ludwika GUMNYCH, Urszulę i Józefa WINIECKICH, Walentynę i Józefa  TRAWIŃSKICH i ich wnuków Katarzynę i Marcina

40. + Wiktorię, Józefa SZUBERT;  Władysława, Władysławę WIECZORKÓW; zm. z rodz. : SZUBERTÓW; STELMASZYKÓW; JOKLÓW  

41. + Marię DEMBNĄ; Anielę, Wiesława SAKOWSKICH; Helenę, Jana KULÓW; Łucję GRABOWSKĄ; Weronikę, Franciszka KULÓW;

42. + Marie, Mieczysława, Franciszkę, Franciszka PANRK; Jadwigę, Antoniego SCHUBERT; Ks. Krzysztofa ROZMIAREK; zm. z r.: PANEK, SCHUBERT;  Helenę, Juliusza, Edmunda  LEMANIK; Annę TOMOŚ; Martę BIEDA; zm. z rodz.

43. + Mariannę, Stanisława, Józefa, Janinę, Jerzego, Jana LISOWSKICH; Andrzeja LUBOJAŃSKIEGO; Kazimierę URBAŃSKĄ

44.+ Helenę, Wincentego, Franciszkę PERNIOKÓW; Marię WOJTASIK; Józefa, Stanisława KASPRZAK

45. + Łucję STENCEL; Annę, Antoniego, Jerzego FRAS; Marię, Franciszka STENCEL

46. + Janinę, Antoniego, Stanisława, Zofie, Henryka, Wiesława PISKLAKÓW; Marie Eugeniusza KRZAK; Ryszarda GRAD; Mariana ZACZYŃSKIEGO; Tadeusza PAWELCA

47. + Zm. z rodz. BARCZOKÓW, GROSSKÓW, PIEPRZÓW, KOZICÓW, CEGIELSKICH, CZAPROWSKICH 

48. + Mariana, Andrzeja SOPART; Włodzimierza i rodzinę BRĄŚ; Antoniego     Wiśniewskiego

49. + Andrzeja, Stanisława, Stanisławę, Dominika GNITECKICH; Annę, Franciszka WISZCZAK oraz zm. z tych rodzin; Roberta RABIEGĘ

50. + TERESĘ I STEFANA MOS , JANA KULĘ

51. + Jana i Krystynę BAJER, ich rodziców z obu stron; Rafała i Janinę SABAT i Emilię ŁEBSKĄ, Czesława MUSIELAKA  

52. + Marię, Tadeusza MIROWSKICH; ich rodziców i rodzeństwo; Konrada KULĘ , dusze w czyśćcu cierpiące

53. + Matyldę, Leona, Józefa, Alfonsa, Halinę SZKUDLARKÓW; Klarę CAJSBERG; Hildę DRÓŻDŻ; Antoniego, Czesławę, Waleriana, Kazimierza, Józefa, Rozalię, Antoniego,  Władysławę z rodz. KRAWCZYKÓW

54. + Pelagię, Kazimierza HAKOWSKICH, Martę, Anzelma KUJAWA , Pawła WAWRZYNAKA.

55. + Helenę, Szczepana, Marię, Stanisława KOSIK; Katarzynę, Pawła KULÓW; Teresę,  Romana WIELGOSZ; Henryka, Helenę, Stanisława PERCZAK; Ryszarda GIZLERA,  Stanisława JANETA

56. + Helenę, Stanisława CIELIŃSKICH ich dzieci; Krzysztofa, Stefanię, Antoniego FIOŁKA; Walerię, Walentego ,RABENDA, zm. z tych rodzin.

57. + Ryszarda, Jana, Helenę DIRBACH; Zofię, Szczepana, Edmunda, KazimierzaCzesława ZIMNYCH; Felicję, Stanisława Marka TRAWIŃSKICH; Genowefę, Józefa CHWOŁKA  

58. + Mariannę, Tadeusza JANOTA ich synów: Edwarda i TadeuszaHenryka GÓRECKIEGO; brata Jerzego ich rodziców: Annę i Mikołaja; Cecylię, Stanisława SOBCZAKÓW ich synów: Edwarda i Jana; Bogdana, Cecylię JUNKOWSKICH i zm. z tych rodzin.

59. + Urszulę URBAŃSKĄ, syna Jana, jej rodziców; Beatę OPIOŁA i zm. z rodz.

60.+ Alojzego KAŁKA i zm. z rodz.

61. + Marię i Mikołaja KORCZYŃSKICH oraz ich rodziców

62. + Ferdynandę i Henryka KULA, Władysława CEGIELSKIEGO, Agnieszkę i Edwarda  CEGIELSKICH.

63. + Janinę, Juliannę ,Lucjana Zygmunta WOLNYCH

64. + Mariannę, Józefa WIECZOREK; Stefanię, Leona PRZEWDZIĘK; Marię, Walentego BAJERÓW; Anielę PODEMSKĄ; Joachima KUROPKĘ; Eugenię, Wacława PACOLAK i  zm. dziadków z obu stron

65. + Katarzynę i Stanisława URBANIAK, córkę Stanisławę i syna Stanisława.

66. + Helenę i Jana SUŁKOWSKICH, Annę i Stanisława KRUPKA, Zofie KRÓL

67. + Jadwigę, Jana, Stefanię, Ignacego, Teresę, Józefa, Krzysztofa, Marie, Romana, Cecylię, Henryka, Stefanię, Leona, Kazimierza; dusze w czyśćcu cierpiące

68. + Zofię, Marię, Martę, Kazimierę, Elżbietę, Piotra, Leopolda, Wincentego, Józefa WIÓREK; Julię, Marcina, Walentego, Stanisława, Stanisławę, Jana LENART; Marię, Władysława, Bogdana KACAŁĘ; Klarę, Mieczysława LEBEK; Gertrudę KUNC;

    Czesława, Mieczysława FRYT; ZofięMariana URBANIAK; Mirosławę FILIPIAK; Marię ŚMIESZEK; Stanisławę, Sylwestra CEMPEL; Martę LENORT; Józefa, Gerharda WIÓREK; dusze w  czyśćcu cierpiące

69. + Roberta RABIEGĘ; Martę, Karola, Pawła, Kazimierza RABIEGÓW; Teresę, Sylwestra, Józefa, ALBERTÓW; Krystynę GÓRECKĄ; Helenę, Józefa, Tadeusza BERSKICH; Helenę Piotra WRÓBLEWSKICH; ich rodziców; Helenę, Mieczysława, Franciszkę, Antoniego, Józefa, Łucję, Barbarę, Helenę, Wincentego WIECZORKÓW; Jana, Stanisława, Kazimierza, Salomeę WRÓBEL; Weronikę, Władysława, Barbarę  GRZEŚKOWIAK; Ks. Jana ĆWIEJKOWSKIEGO; Ks. Krzysztofa ROZMIARKA; zm.

   Kapłanów; Andrzeja, Stanisława GNITECKICH; Annę LORENZ; Janinę PARADOWSKĄ; Marię LEMANIK; Krystynę, Józefa BIELSKICH; Mieczysławę DOKTOR;  dusze w czyśćcu cierpiące

70. + Marię i Romana i Wiesława SCHUDY, Magdalenę, Wilhelma BIZIAK, Katarzynę,  Michała WACHECKICH, Annę, Edwarda ANDRYSZEWSKICH, wszystkich zmarłych z  rodziny SCHUDY

71. + zm. z r.: GURDAK, SCHRAUBE, CZARNUCH, CHURNY, WOLNY, dusze w czyśćcu  cierpiące

72. + Jana, Martę, Henryka, Bernarda, Feliksa, Mirosławę WOLKO; Jana, Emilię, Józefa, Leona KOKOT; Zbysława KKOŁODZIEJCZAKA

73. + Marię, Cecylię, Idziego, Pawła MUSIAŁÓW; Katarzynę, Michała, Józefa  MATYSZKIEWICZÓW

74. + Stanisławę, Mariannę, Kazimierza FILAS; Teresę, Józefa z dziećmi BUDÓW; Adama, Zenobię, Martę, Józefa, Bronisławę, Andrzeja IGNACZAK; Kazimierę, Kazimierza KŁODNICKICH; Mariannę, Władysława, Andrzeja CZARCZYŃSKICH; Ks. Krzysztofa NAWROCKIEGO; zm. Kapłanów, dusze w czyśćcu cierpiące; Anitkę i Maćka

75. + Mariusza ZAUCHA i zm. z rodz.

76. + Eugenię, Franciszka KOWALCZYKÓW;  Krystynę NASIADEK i zm. z rodz.

77. + Wacława, Leokadię, Jana, Mariannę KUJAWA i zm. z rodz.

78. + Władysławę PACHOLSKĄ i zm. z rodziny

79. + Stanisławę, Wacława KUPCZYK; Stefanię, Jana ROGALEWSKICH

80.+ Józefa, Cecylię, Piotra LISOWSKICH; Henryka WOŹNIAKA; Wacław, Stanisławę TRAWIŃSKICH; Zofię, Piotra LISOWSKICH

81. + Ewę, Henryka JASIAK; oraz zm. z rodz.: JASIAK, MĄKA, JAŃSKICH; Marcina ADAMSKIEGO; Zofię RAK

82. + Anetę, Marię, Józefa BARTNICKICH; i zm. z rodz. URBANEK;  Józefa WIOREK;

          Bolesława, Hildę MAGAJ; zm. z rodz. BRIKS i KORKUŚ

82. + Stanisława MRÓZ, Jana, Mariannę MRÓZ, Stanisława, Władysławę MAŁECKICH,

          Bożenę PATYK, Zofię CYWIŃSKĄ, zm. dziadków, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu

83. + Piotra KUNZ jego rodziców; siostrę Zofię WĘGRZYNOWICZ

84. + Genowefę Józefa CHWOŁKÓW; Józefa SOŁOPA

85. + Helenę i Józefa REWER, Ludwika, Gertrudę i Ryszarda SZCZEPANIAK, Annę HEISING i zm. z rodz. Dusze w czyśćcu cierpiące.

86. + Jana BEDNARĘ i Alfonsa MIESZAŁĘ

87. + Eugeniusza, Scholastykę, Walentego GŁĄB; Natalię, Józefa GRZESIAK; Klarę, Michała  SMÓŁKA; Anną, Franciszka MUSIAŁÓW i zm. z rodz

88. + Halinę, Ignacego STASIK zm. z rodz.: STASIKÓW i MUSIAŁÓW; Zenona, Lesława TOMCZYK; zm. z rodz.  KUSIAKÓW i TOMCZYKÓW, Jana DOMAGAŁĘ Mariannę Ludwika PAPROCKICH, Janinę PARADOWSKĄ

89. +  Zofię Mariana SADOWSKICH, Franciszka Salomeę MIESZŁA i zm. z rodz.

90. + Aleksandra BORYCZKĘ; córkę BeatęMariannę, Józefa DEMBNYCH; Józefa, Irenę, Janusza BORYCZKA; Helenę, Jana OLEJNICZAK , Piotra, Martę Jerzego KACZMAREK,  Stanisława MAMYS

91. + Reginę, Jolantę, Edwarda ROŻEK

92. + Grzegorza IDŹCZAKA, zm. z rodz.: MAZURKIEWICZÓW, IDŹCZAKÓW, GILEWICZÓW,  CZEMPLIKÓW, MATYSIKÓW i OSTROGÓW, ZAJĄCÓW, Ks. Jana ĆWIEJKOWSKIEGO;  dusze w czyśćcu cierpiące

93. + Weronikę, Władysława STEGMAN; Klarę, Stanisława CICHOREK; Zofię, Wojciecha, Michała ZMYŚLONYCH

94. + Reginę i Jana MŁOT, ich rodziców i rodzeństwo.

95. + Szczepana, Annę, Janusza, MARCINKÓW, Annę Bolesława, Józefa, Andrzeja WOŹNIAKÓW. Józefa Franciszkę WOŹNYCH, dusze w czyśćcu cierpiące

96. + Annę i Wiktora IWAN

97. + Agnieszkę i Mariana GIERASIMOWICZ

98. + Helenę i Józefę WRÓBEL  

99. + Zbigniewa BRZEZIŃSKIGO, jego rodziców i rodzeństwo; Franciszka, Zofię, Adelajdę,  Barbarę KOCIOŁKÓW; zm. dziadków i zm. z rodz.

100. + Marię i Władysława CIEŚLAK, GertrudęFranciszka SOBCZAK  i zm. z rodz.

101 + Kazimierę, Edwarda, Ireneusza, Edwarda JAJCZYK; Michała, Czesława, Aleksandra   DWERNICKICH

102. + Jana, Leszka MROZÓW; z rodz. MROZÓW, OZIEMBŁOWSKICH, MAKSIMÓW i  PLISZKÓW

103. + Marię, Wincentego GUDRA; Aniele, Pawła, Anielę, Józefa, Bogdana, Franciszka, Jana, Henryka GUDRA; Marie, Władysława KOSAKIEWICZ; Leszka GURDAKA; Andrzeja OLSZEWSKIEGO; Helenę, Michała, Stanisława, Annę MORTA; Krystynę KRAWCZYK

104. + Jana, Gertrudę KAŁKA; Rozalię, Władysława KUBASIK

105. + Antoninę, Stefana, Stanisława, ZdzisławaHelenę ROZDOLSKICH; Barbarę, Eugeniusza  LENORT; Jana KULIK; Józefa RUCHAŁĘ; Mariannę SZYMAŃSKĄ;

106. + Janinę, Józefa PUCHALSKICH; Henryka, Stefanię KONARKOWSKICH

107. + Tadeusza DŁUGOWSKIEGO; Mariannę, Józefa, Leszka, Grażynę TOMICKICH; zm. z rodziny

108. + Ignacego i Cecylię WIOREK

109. +Zofię, Józefa ZIELIŃSKICH, Paulinę, Ludwika MISIEK, Jacka
110. + Henryka, Stefanię, Zofie, Brunona, Jerzego KONARKOWSKICH
111. + Mariannę, Edmunda WRÓBEL.
                        
 
WYMIENIANKI ROCZNE  2022/2023
 
 
MNICHOWICE
 
W modlitwie wspólnotowej Kościoła polecamy Miłosierdziu Bożemu drogich nam zmarłych: fundatorów i dobrodziejów naszych kościołów i kaplic, a szczególnie naszej świątyni filialnej w Mnichowicach, a także drogich nam zmarłych:
 

1.    + Irenę, Mieczysława DERDAK, Wandę, Józefa WOJCIECHOWSKICH, Reginę, Stefana BINIEK, Rozalię WAGAN, Józefę  ,Marcina DERDAK, dusze w czyśćcu cierpiące .

2.    + Jana , Barbarę, Helenę GOGOL; Józefa FRANKOWSKIEGO; Janinę KASPRZAK; zm. z rodz.

3.    + Jana GOGÓŁ, Jana, Katarzynę GOGÓŁ; Macieja GOGÓŁ; Pawła CHWAŁ;  Kazimierza CHWAŁ i zm. z rodziny

4.     + Wincentego, Wiktorię MOSZ, Krystynę, Jana BAJER, Teresę GABRIEL, Andrzeja IDZIOK, Ojca Benona HOJEŃSKIEGO  i zm. z rodz.

5.    + Melanię, Zuzannę, Juliana PUCHAŁA i zm. rodzeństwo; Marię, Tadeusza, Wacława FABROWSKICH; Wiktorię, Zygmunta KOPIJ

6.    + Jana i Stanisławę, Franciszka i Mariannę URBAŃSKICH, Mariannę, Gabrielę. Wiktora, Stanisława i Marię POPRAWÓW; Zbigniewa MYSZAK; Józefa, Franciszkę i Annę BICZYSKO, Petronelę i Antoniego BIEDÓW, zm. z rodz., Teresę BANAŚ i dusze w czyśćcu cierpiące + Weronikę, Józefa, Leopolda, Franciszka i Kamilę GUGAŁA, Wiktorię, Antoniego, Halinę i Ludwika; Franciszka i Wiktorię KOBIAŁKA, Jana, Grzegorza i Katarzynę BORYS

7.    Leona, Stanisławę, Zbigniewa, Jarosława, Pelagię i Józefa KLOFTÓW, Mariusza GŁĄB

8.    + Marie, Tomasza PUCHAŁA ich rodziców i rodzeństwo; zm. z rodz.: PUCHAŁÓW i SZYMALA

9.    + Henryka URBAŃSKIEGO i zmarłych z rodziny

10.   Apolonię i Konrada KALIS i zm. z rodz.

 
Módlmy się:
 
Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel zmarłym sługom i służebnicom swoim odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pobożne modlitwy nasze dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły. 
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK