Sanktuarium Maryjne na Pólku pod Bralinem

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Bralinie

21.11.2018, imieniny: Janusza, Marii, Reginy
   
     

Wymienianki czyli modlitwa za zmarłych

Zwyczajem starodawnym pątnicy przybywający do Sanktuarium na Pólko na doroczne odpusty ku czci Matki Bożej z Góry Karmel oraz Narodzenia NMP przynosili kartki z imionami i nazwiskami swoich krewnych. Praktyka ta jest do dzisiaj bardzo żywa wśród pielgrzymów, którzy zapisują w tzw. wymieniankach swoich drogich zmarłych aby wspierać ich drogę do nieba swoją modlitwą za zbawienie ich dusz. Młodzież w przystani pielgrzyma przyjmuje intencje modlitewne za zmarłych polecanych przez parafian i pielgrzymów.

Wymienianki pólkowskie są włączone w modlitwę różańcową, odmawianą w Sanktuarium w kolejne niedziele po uroczystościach odpustowych. Każda tajemnica różańca świętego jest poprzedzona czytaniem imion i nazwisk zmarłych.

Podczas pólkowskiej drogi krzyżowej, przy poszczególnych stacjach, wyprasza się odpusty ofiarując je za swoich zmarłych. Prowadzący drogę krzyżową zbiera kartki ze wykazami zmarłych, które następnie przyporządkowuje do poszczególnych stacji.

W kościele parafialnym pw. św. Anny w Bralinie, przez cały rok liturgiczny, w niedzielę przed mszą św. o godz. 11.00 kapłan odczytuje wymienianki prosząc w modlitwie wspólnotowej o łaskę życia wiecznego dla tych zmarłych.

 

WYMIENIANKI  ROCZNE  2017

MODLIMY SIĘ ZA NASZYCH DROGICH ZMARŁYCH

W NIEDZIELĘ O GODZ. 11.00

 

WYMIENIANKI  ROCZNE  2017

MODLIMY SIĘ ZA NASZYCH DROGICH ZMARŁYCH

W NIEDZIELĘ O GODZ. 11.00

 

 

W modlitwie wspólnotowej polecamy Miłosierdziu Bożemu drogich nam zmarłych: fundatorów i dobrodziejów naszych kościołów i kaplic, a szczególnie naszej świątyni parafialnej

 

Księży, którzy pracowali w naszej parafii :

+ ks. Tomasza GABRIELA

+ ks. Stefana WOJCIECHOWSKIEGO

+ ks. Maksymiliana DŁUŻEWSKIEGO

+ ks. Antoniego MENCLA

+ ks. Prałata Jana ĆWIEJKOWSKIEGO

+ ks. Jerzego ŻURAWSKIEGO

+ ks. wikariusza Romana SROCZYŃSKIEGO

 

Księży, którzy pochodzili z naszej parafii :

+ ks. Biskupa Daniela LATUSKA

+ ks. Melchiora GROSSKA

+ o. Bernarda MACIEJEWSKIEGO OFM

+ o. Józefa PUCHAŁĘ

+ ks. Michała LEWKA

+ ks. Roberta JOSIŃSKIEGO

+ ks. Ryszarda ROSSĘ

+ ks. Józefa JAŃCA

+ ks. Stefana SZUDY

+ ks. Daniela STASCHA

+ ks. Aleksandra ZAJADACZA

 

Drogich nam zmarłych z naszych Rodzin, spoczywających na naszych cmentarzach parafialnych, a szczególnie za śp.

 

1. + Józefa TRAWIŃSKIEGO, Marię, Feliksa JĘDRYSIAK, Cecylię LATUSEK, Łucję i Feliksa MAKOŚ

2. + Teresę, Stefana MOŚ

3. + Małgorzatę DROSZCZ i rodziców z obu stron

4. + Jana i Marię BAJER, syna Jana, Franciszka Zofię FRAS, Rafała i Janinę SABAT i Emilię ŁEBSKĄ, Czesława MUSIELAKA

5. + Wandę Stanisława WOŁK, rodziców; Wiesława WOŁK i zm. z rodz.

6. + Kazimierę BODYLSKĄ zm. z rodz. BODYLSKICH i MIKOŁAJCZYKÓW

7. + Piotra MISIEK  i zm. z rodz. WIERDAKÓW

8.+ Stefanię, Bernarda , Jerzego HANISZ; Gertrudę, Pawła KOZICA; i zm z tych rodz.

9. + Leokadię, Walentego BRĄŚ, zm. z rodz.: MIESZAŁÓW I BRĄSIÓW.

10. + Władysławę PACHOLSKĄ i zm. z rodz.

11. + Zbigniewa BRZEZIŃSKIEGO jego rodziców; Franciszka, Zofię, Barbarę KOCIOŁKÓW; zm. z rodz.

12. +Klemensa i Franciszkę  SZUBIŃSKICH, Piotra, Leona KAROLKÓW, Krzysztofa TRZECIAKA, Władysława, Krystynę, Zdzisława i Janusza RYCZKOWSKICH, zm. z rodziny

13. + Eugeniusza, Józefa, Katarzynę GOŁĄBEK

14. + Monikę, Maksymiliana WOLKO; Jana, Janinę JANIKOWSKICH; Marię, Paulinę TROSKA i zm. z rodziny

15. + Mariusza KUBOT i zm. z rodz.: KUBOT i DĄBROWSKICH

16. + Leona, Kazimierę DROSZCZ

17. + Helenę FROŃ jej rodziców i teściów, zm. z rodz.: FROŃ, MAŁOLEPSZYCH, JEZIORNYCH: Ireneusza SACZEWĘ

18. + Andrzeja, Stanisława, Stanisławę, Dominika GNITECKICH, Annę, Franciszka WISZCZAK oraz zm. z tych rodzin

19. + Gertrudę, Józefa STALOCH i córkę Marię

20. + Marię, Mieczysława, Franciszkę, Franciszka PANEK, zm. z rodz. PANEK i SCHUBERT, za zm. Helenę, Juliusza, Edmunda LEMANIK, Martę BIEDA i zm. z rodz.

21.+ + Leonarda, Janusza, Władysława FĄKA, Leokadię, Marię i Michała DZIEDZICZAK, Anetę i Ryszarda KOŁODZIEJ, Ryszarda WEGER i jego rodziców, Tomasza WARZECHĘ, Bronisławę FĄKA

22. + Zofię ZIELIŃSKĄ, Paulinę, Ludwika MISIEK, Jacka PIETRZAKA

23. + Ryszarda, Franciszka, Franciszkę NOWICKICH

24. + Stanisława, Bolesława JĘDRYSIAK; Gizelę, Józefa KROWICKICH, rodziców z obu stron

25. + Helenę, Wincentego, Franciszka PERNIOKÓW, Marię WOJTYSIAK, Józefa KASPRZAKA, zm. z rodz. SIKORÓW i NOWICKICH

26.+ Rozalię, Tomasza LISOWSKICH; Ludwika, Annę SZKUTNIK, zm. z tych rodzin

27. + Bronisławę, Józefa KAFANKÓW; Ks. Ryszarda ROSSĘ; rodziców: Emilię i Ryszarda; Andrzeja WITAKA; Janinę ŁATKA; zm. z rodz: JOSIŃSKICH, ROSSÓW, KAFANKÓW

28. + Zmarłych rodziców: Wiktorię, Józefa BLABUŚ, oraz zm. z rodzin: NOCONIÓW, BLABUSIÓW i BELKÓW

29. + Zmarłych rodziców: Zofię, Antoniego STACHURÓW oraz zm. z rodzin: WARDĘGÓW, BRYLAKÓW i STACHURÓW

30. + Anielę i Wiesława SAKOWSKICH i Marię DEMBNĄ, Helenę i Jana Kulów i Łucje GRABOWSKĄ

31.  + Janusza BORYCZKĘ jego rodziców, Irenę i Józefa, brat Aleksandra, teścia Romana LEBEK, Jolantę GAJEWSKĄ, Michalina JANICKA zm. z rodzin: BORYCZKA, LEBEK, JANICKICH i LISIECKICH.

32. + Józefa SROKĘ, Stanisławę, Marię, Stanisława, Zygmunta, Łucję LARYŚ

33. + Jana, Eugenię SZEWCZYK, dziadkowie SZEWCZYK i KONIECZNI, Bernadetę, Helenę i Antoniego DEMBNYCH, Elżbietę WIECZOREK i dziadkowie DEMBNI i ROSSA

34. + Marię i Romana SCHUDY i syna Wiesława, Magdalenę, Wilhelma BIZIAK, Katarzynę, Michała WACHECKICH, Annę, Edwarda ANDRYSZEWSKICH, wszystkich zmarłych z rodziny SCHUDY

35. + Agnieszkę i Antoniego SIEMAŃSKICH, Henryka, Stanisława, Czesława KOZIEŁ, Stanisława, Weronikę, Adama, Rozalię, Karolinę SANIK, Halinę DURYŃ, zm. z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące

36. + Szczepana i Kazimierza DŁUGOWSKICH, Jana, Stanisławę, Kazimierza JERZYKÓW i zm. z obu stron Janinę DURKA

37. + Alfonsa TROSKĘ, Agnieszkę, Józefa PENTOSIÓW, Wiktorię TROSKA

38.+ Teresę, Franciszka Droszcz, Martę Pawła Droszcz

39. + Jana, Helenę DIRBACH, Zofię, Szczepana, Czesława ZIMNYCH, Genowefę i Józefa CHWOŁKA, Stanisława i Felicję TRAWIŃSKICH

40. + Antoniego, Cecylię SKIBA; Anielę GŁÓWKA; Urszulę MAŁOLEPSZĄ, Wandę, Michała GŁOWINKOWSKICH

41. .+ Stanisława MRÓZ, Jana, Mariannę MRÓZ, Stanisław, Władysławę MAŁECKICH, Bożenę PATYK, Zofię CYWIŃSKĄ, zm. dziadków, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu

42. + za zm. z rodz. HOWAŃSKICH i JABŁOŃSKICH oraz MALCZAKÓW i dusze w czyśćcu cierpiące

43. + Agnieszkę Edwarda, Władysława CEGIELSKICH, Ferdynandę, Henryka KULA

44. + Cecylię, Ludwika GUMNYCH, Urszulę i Józefa WINIECKICH, Walentynę i Józefa TRAWIŃSKICH i ich wnuków Katarzynę i Marcina

45. + Franciszkę, Józefa BUNK, Gertrudę i Alfreda WANZEK, Juliusza KALETĘ,  Jadwigę STAROŚCIK, Katarzynę LONDA i zm. dziadków

46. + Józefa ILSKIEGO, synów Grzegorza i Jacka ILSKICH, Jadwigę i Marię KAMIŃSKĄ

47. + Reginę, Jolantę, Edwarda ROŻEK

48. + Urszulę URBAŃSKĄ, Beatę OPIOŁA i zm. z rodz.

49. + Henryka PUCHAŁĘ i rodziców z obu stron

50. + Józefa, Cecylię, syna Piotra LISOWSKICH; Piotra, Zofię LISOWSKICH; Stanisławę, Wacława TRAWIŃSKICH

51. + Stanisława BIENIASA, Zygmunta, Kazimierza WOLNYCH, Stanisława, Lucjana, Juliannę WOLNYCH

52. + Barbarę MACIEJ; Dorotę, Maksymiliana KOKOTT; Adama KOKOTT; Marię, Leonarda MACIEJ

53. + Cecylię, Stanisława, Józefa, Edwarda SOBCZAK, Irenę, Antoniego, Cecylię, Stefana, Gabrielę KAWULÓW, zm. z rodz. SZKUDLARKÓW i STANIÓW

54. + Annę, Stanisława KRUPKA, Zofię KRÓL

55. + Mariannę, Stanisława, Janinę, Józefa, Jana, Jerzego LISOWSKICH; Andrzeja LUBOJAŃSKIEGO; Kazimierę URBAŃSKĄ

56.+ Michała, Czesława, Antoniego, Karolinę DWERNICKICH; Marię , Ignacego URUSKICH

57. + Edwarda ,Kazimierę, Ireneusza JAJCZYK

58. + Piotra KUNZ i jego rodziców

59. + Pelagię, Pawła DROZD; Marka WINIARCZYKA

60. + Helenę, Wacława JARCZEWSKICH; Gertrudę, Alfreda SKIBA; zm. z rodz.

61. + Zbigniewa DJABEŁEK, jego rodziców, Marię, Augustyna, Juliannę, Macieja JAŃSKICH, Juliannę, Franciszka BRYK

62. + Eugenię, Franciszka KOWALCZYKÓW; Joachima MATSCHAY i Krystynę NASIADEK

63. + Leokadię, Jana i Mariannę KUJAWA

64. + Weronikę, Władysława STEGMAN; Klarę, Stanisława CICHOREK; Zofię, Wojciecha, Michała ZMYŚLONYCH

65. + Zm. z rodz. BARCZOKÓW, GROSSKÓW, PIEPRZÓW, KOZICÓW, CEGIELSKICH, CZAPROWSKICH

66. + Alicję KASPERCZAK; Annę i Konrada CIEPILIK; Jadwigę, Henryka CIEPLIK; córkę Annę; Agnieszkę i Jana RAMUS; Józefę i Jana OGÓREK; syna Edwarda; Mieczysława KASPERCZAKA; zm. z rodz. : RAMUSÓW, KOBYRÓW, OGÓRKÓW, KASPERCZAKÓW, CIEPLIKÓW, ŻŁOBIŃSKICH

67. + Ignacy i Cecylia WIOREK

68. + Jadwigę, Jana KWIATEK; Stefanię, Ignacego KUROPKA; Romana, Marię MAJCHRZAK; Teresę, Józefa WIZA; dusze w czyśćcu cierpiące

69. + Jerzego KRZEMIŃSKIEGO; jego dzieci, rodziców, teściów; Michała CIASTOŃ

70.+ Matyldę, Leona, Józefa, Alfonsa, Halinę SZKUDLARKÓW; Hyldę DRÓŻDŻ; Klarę CAJSBERG; Antoniego, Czesławę, Józefa, Walerjana, Kazimierza, Rozalię, Antoniego, Władysławę KRAWCZYKÓW

71. + Jana, Stefanię ROGALEWSKICH

72. + Antoniego JAROSZA i zm. rodziców

73. + Eugeniusza, Scholastykę, Walentego GŁĄB; Natalię, Józefa GRZESIAK; Klarę, Michała SMÓŁKA; Anną, Franciszka MUSIAŁÓW i zm. z rodz.

74. + Jana i Reginę MŁOT, Eugeniusza, Marię i Zbigniewa SIKORÓW

75. + Marię MIROWSKĄ; Paulinę i Kazimierza MIROWSKICH; Władysławę, Andrzeja PFLAUM

76.+ Anastazję, Jana DŁUGOWSKICH

77. + Wacława KUPCZYKA

78. + Józefa WIOREK; Anetę, Marię, Józefa BARTNICKICH; zm. z rodz. URBANEK; Hildę, Bolesława MAGAJ; zm. z rodz. BRIKS

79. + Zuzannę PUCHAŁA i Marię LEŚNIAREK

80. + Roberta, Martę, Kazimierza, Pawła RABIEGA; Helenę, Piotra WRÓBLEWSKICH; Teresę, Sylwestra ALBERTÓW; Helenę, Tadeusza BERSKICH; zm. z rodz. WIECZORKÓW, GRZEŚKOWIAKÓW, SOBCZAKÓW, WRÓBEL, GNITECKICH; Ks. Prałata Jana ĆWIEJKOWSKIEGO, Kapłanów z naszej parafii, dusze w czyśćcu cierpiące

81. Konrada, Helenę, Stanisława, Zdzisławę JAŃSKICH, Henryka BORKOWSKIEGO, Jana ŚPIGIEL, ich rodziców, rodzeństwo, wszystkich krewnych i spowinowaconych

82. + Annę i Wiktoria IWAN, Agnieszkę i Mariana GIERASIMOWICZ, Helenę i Józefę WRÓBEL

83. + Maria i Władysław CIEŚLAK, Gertruda, Franciszek, Józef i Franciszek Sobczak i zm. z rodz.

84. + Kazimierza NOCULAKA i zm. z rodz.

85. + Mariannę i Teofila LAR i zm. z rodz. KARSZNIÓW i LARÓW

86. + Józefa, Paulinę i Wiktora KRZAK i zm. z rodz. KRZAKÓW i GABRIELÓW

87. + Jacka LENORTA, zm. z rodz. LENORTÓW; Władysława SKĄPSKIEGO, zm. z rodz. SKĄPSKICH; Ks. Prałata Antoniego HEŁKĘ, zm. z rodz. HEŁKÓW

88. + Jana, Gertrudę KAŁKA; Rozalię, Władysława KUBASIK

89. + Stanisławę i Mariana PIOTROWIAK, Helenę i Józefa NICKE

 90. + zm. z rodz.: MAZURKIEWICZÓW, IDŹCZAKÓW, GILEWICZÓW, CZEMPLIKÓW, MATYSIKÓW i OSTROGÓW dusze w czyśćcu cierpiące

91. + Katarzynę, Zofię, Ludwika JUSZCZAK; Genowefę, Jana LUŹNIAK

92. + Antoninę, Franciszka SIKORA; Romana PAWLAKA; dziadków z obu stron

93. + Stanisława, Weronikę GÓRECKICH; Józefa, Helenę GUDRA; Martę LATUSEK

94. + Eugeniusza GRETZA i zm. rodziców z obydwu stron

95. + Stefana BALCERZAKA, jego rodziców, rodzeństwo Jana i Magdalenę SZYMAŃSKICH ich rodziców i rodzeństwo Jana i Elżbietę NICZKE, Alojza i Zofię SZYMAŃSKICH  i całe pokrewieństwo

96. + Jadwigę, Józefa KUROPKA; brata Ignacego, siostry: Annę i Jadwigę; dziadków: Jadwigę, Marię, Józefa KUROPKÓW; Martę, Franciszka, Konrada PISULÓW; dziadków: Marię, Franciszka PISULA

97. + Eugeniusza, Zofię, Jana LEMANIK

98. + zm. z rodz.: RYCHTER, SMÓŁKA, SCHUDY, BOGUŚ, HOROSZKO; sąsiadów, koleżanki; zm. Kapłanów z naszej parafii; dusze w czyśćcu cierpiące

99. + Jana DOMARADZKIEGO; rodziców z obu stron

100. + Zofię, Józefa URBAŃSKICH; Mariana SOPARTA, syna Andrzeja

101. + + Zm. z rodz.: KOLCZYŃSKICH, KRZYŻANIAKÓW, BRYCÓW, STOIŃSKICH, KOŁACKICH, JANKE, zm. Księży: Bpa Romana ANDRZEJEWSKIEGO, ks. Ireneusza PAWLAKA, Kazimierza CIESIELSKIEGO, Jana WIATRA, Wojciecha JASNOWSKIEGO, Mariusza NOWACZYKA  

102. + Zm. z rodz. KAPAŁÓW, ZARADNIAKÓW, MAZURÓW, NOWAKOWSKICH, BIELARZÓW, Ks. Czesława ZARADNIAKA, Urszulę i Sylwestra ZARADNIAK, Stanisławę i Antoniego KAPAŁA

MNICHOWICE 

            WYMIENIANKI ROCZNE  2017

W modlitwie wspólnotowej Kościoła polecamy Miłosierdziu Bożemu drogich nam zmarłych: fundatorów i dobrodziejów naszych kościołów i kaplic, a szczególnie naszej świątyni filialnej

1. + Jana i Helenę GOGOL, Józefa FRANKOWSKIEGO i Janinę KASPRZAK

2. + Wincentego, Wiktorię MOSZ, Jana BAJER, Teresę GABRIEL, Andrzeja IDZIOK, Ojca Benona Hojeńskiego  i zm. z rodz. MOSZ

3. + Seweryna, Mariannę, Edwarda KUBICÓW, Wiktorię, Wojciecha MAZURÓW

4. + Stanisławę i Kazimierza KOSAKIEWICZ i zm. rodziców z obu stron i Bronisława KOSAKIEWICZ

5. + Melanię i Juliana PUCHAŁA, Wiktorię i Zygmunta KOPIJ, Marię, Wacława i Tadeusza FABROWSKICH

6. + Apolonię i Konrada KALIS i zm. z rodz.

7. + Jana i Stanisławę, Franciszka i Mariannę URBAŃSKICH, Mariannę, Wiktora, Gabrielę, Marię i Stanisława POPRAWÓW, Józefa, Franciszkę i Annę BICZYSKO, Petronelę i Antoniego BIEDÓW, zm. z rodz., Teresę BANAŚ i dusze w czyśćcu cierpiące

8.    + Józefa, Leopolda, Franciszka i Kamilę GUGAŁA, Wiktorię, Antoniego, Halinę, Ludwika, Franciszka i Wiktorię KOBIAŁKA, Jana, Grzegorza i Katarzynę BORYS

9. + Szczepana, JANUSZA, Annę, Anielę, Michała MARCINKÓW; Józefa, Andrzeja, Bolesława WOŹNIAKÓW, dusze w czyśćcu cierpiące

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK