Sanktuarium Maryjne na Pólku pod Bralinem

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Bralinie

22.07.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca
   
     

Prace remontowo-konserwatorskie w Sanktuarium

 • Mimo niełatwych czasów powojennych rozpoczęto prace remontowe na Pólku. W 1966 roku przeprowadzono konserwację Obrazu Matki Bożej oraz wymieniono gonty na dachu świątyni (proboszcz śp. ks. dziekan Maksymilian DŁUŻEWSKI).
 • W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, kościół na Pólku został podniesiony po czym dokonano wzmocnienia i uzupełnienia kamiennych fundamentów, zmieniono i wymieniono w dużej części poszycie drewnianych ścian kościoła oraz założono i odtworzono posadzkę. We wnętrzu zaś świątyni została odnowiona polichromia ścian i sufitu (proboszcz śp. ks. prałat Jan ĆWIEJKOWSKI).
 • Między innymi za ww. prace, dnia 25 lutego 1993 roku kościół na Pólku otrzymał medal Europa Nostra. Medal „przyznano za wspaniałą restaurację osiemnastowiecznego drewnianego kościoła będącego wybitnym przykładem niegdyś powszechnej a obecnie zanikającej architektury kraju” (proboszcz śp. ks. prałat Jan ĆWIEJKOWSKI).
 • Dalsze prace remontowo konserwatorskie w pólkowskiej świątyni prowadzone były w latach: 2001-2002, wymieniona została wówczas więźba dachowa kościoła i podcieni – zostały pokryte nowymi gontami, zakonserwowano ściany zewnętrzne, rozebrano grążącą zawaleniem wieżyczkę kościoła po czym odtworzono ją w detalach i pokryto blachą miedzianą. Następnie 2005 roku został odrestaurowany ołtarz boczny pw. Chrystusa Ukrzyżowanego oraz dokonano kapitalnego remontu organów. Koszt całkowity prac 660 000 złotych (proboszcz ks. kanonik Tomasz ILSKI).
 • Natomiast w latach 2010-2011 świątynię na Pólku poddano dalszym zabiegom remontowym i konserwatorskim. W ramach realizowanego przez Diecezję Kaliską projektu obejmującego 11 kościołów drewnianych diecezji kaliskiej, na pierwszym miejscu umieszczono kościół odpustowy na Pólku. Prace zostały podjęte w ramach wsparcia unijnego na realizację zadania pod nazwą Renowacja zabytkowych kościołów drewnianych południowej Wielkopolski z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013; Priorytet VI. Turystyka i środowisko kulturowe; Działanie 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”. W trzystuletnim kościele na Pólku i przyległych obiektach między innymi wykonano następujące prace: na nowo zakonserwowano dach i ściany, wymieniono okna, założono nową instalację elektryczną i odgromową, podświetlono elewację, prace remontowe w tzw. księżówce, sklepiku, podcieniach, wykonano całkowite zagospodarowanie terenu wokół kościoła wraz z ciągami pieszo-jezdnymi. Renowacji poddany został także ołtarz główny wraz z cudownym obrazem i  figurami aniołów, obraz św. Józefa z ołtarza bocznego. Dzięki finansowemu wsparciu z funduszy unijnych oraz dużej ofiarności parafian i pielgrzymów a także Gminy Bralin oraz innych instytucji, można było podjąć się i skutecznie zrealizować powyższe zadanie. Koszt całkowity prac 1 492 000 złotych, z udziałem własnym parafii 542 000 złotych, przy wsparciu Gminy Bralin w kwocie 100 000 złotych (proboszcz ks. kanonik Dariusz SMOLNIK).
 • Poza projektem unijnym, w latach 2010-2011, poddano renowacji i konserwacji boczny ołtarz pw. św. Józefa. Miejscowi rzemieślnicy odnowili również podesty i podłogi drewniane, ołtarz i ambonkę oraz balustrady. Wykonano piękną drewnianą tablicę informacyjną jako dar serca jednego z miejscowych stolarzy (proboszcz ks. prałat Dariusz SMOLNIK)
 • Gmina Bralin zaś zrealizowała przebudowę głównej drogi prowadzącej bezpośrednio do świątyni, w górnej jej części została ona wykonana z kamienia polnego. Droga ta, decyzją Rady Gminy Bralin otrzymała imię Alei Jana Pawła II, jako nasz hołd i cześć Wielkiemu Papieżowi-Polakowi, w dniu Jego Beatyfikacji 1 maja 2011 roku (Gmina Bralin).  
 • W związku z coraz to liczniej przybywającymi pielgrzymami i turystami na Pólko, na własność parafii nabyte zostały przylegające do głównej drogi wiodącej do świątyni, grunty rolne, które stanowią konieczne zaplecze parkingowe i logistyczne dla tak wspaniałego obiektu sakralnego. Koszt całkowity 39 500 złotych (proboszcz ks. prałat Dariusz SMOLNIK).
 • Kościół na Pólku został wyposażony w systemy monitorowania i szybkiego wykrywania zagrożeń pożarowych oraz ewentualnych podejmowanych prób włamań czy też kradzieży poprzez bezpośrednie połączenie ze stacjami monitorującymi. Koszt 4 000 złotych (proboszcz ks. prałat Dariusz SMOLNIK).
 • Założone zostało nowe nagłośnienie w Sanktuarium i na zewnątrz. Koszt 14 800 złotych (proboszcz ks. prałat Dariusz SMOLNIK).
 • W latach 2011-2012 Sanktuarium wyposażono w nowe ławki, meble do zakrystii, klęczniki i inne. Koszt całkowity 151 800 złotych (proboszcz ks. prałat Dariusz SMOLNIK).
 • Czesław Zakręta, braliński stolarz, wykonał drewnianą dzwonnicę, zaś dzwony wyczyściła i naprawiła firma Konstal, Tadeusz Urbański. Dzwonnicę wraz z pólkowskimi dzwonami umieszczono w części pokutnej Sanktuarium (proboszcz ks. prałat Dariusz SMOLNIK).
 • W latach 2012-2013 dokończono gruntownej renowacji i konserwacji pozostałych obiektów ruchomych. Zostały odnowione ołtarz Chrystusa Bolesnego, trzy konfesjonały, ambona i przepiękne stacje drogi krzyżowej. Sanktuarium został przygotowane na wielkie wydarzenie religijne jakim będzie Koronacja Papieska łaskami słynącego Obrazu Matki Bożej Pólkowskiej. Koszt całkowity prac 237 000 złotych (proboszcz ks. prałat Dariusz SMOLNIK).

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK